Ljusnarsberg får mest av nya flyktingpengar

Regeringen föreslår att 9,8 miljarder ska fördelas på kommuner och landsting för ökade kostnader i flyktingmottagandet i år.

Ljusnarsberg är den kommun i landet som får mest pengar per invånare när regeringen i dag föreslog att kommuner och landsting ska dela på 9,8 miljarder kronor för ökade kostnader i samband med flyktingmottagandet. Ljusnarsberg får 35,9 miljoner eller 6 301 kr per invånare. Andra kommuner som får mycket pengar per invånare är Laxå, Hällefors, Askersund och Lindesberg.

Avgörande är antal mottagna i förhållande till kommunens befolkning.

Den extra ändringsbudgeten som regeringen lägger fram, en ytterst ovanlig åtgärd, innehåller ökade utgifter på 11 miljarder kronor för i år. Det ska betalas genom att staten lånar mer pengar och för att de ökade kostnaderna inte ska gå ut över satsningar på skola, vård och omsorg.

Av kommunpengarna går 8,3 miljarder till kommunerna och knappt 1,5 miljarder till landstingen. Tillskotten varierar enormt, utifrån storlek på kommun och hur många kommunen tagit emot i förhållande till invånarantal. Antalet barn i förhållande till vuxna spelar också in.

Fördelning av pengar till kommunerna för ökat flyktingmottagande. Totalt belopp i miljonerkronor och belopp i kr/per invånare.

Askersund    41,1    3 402
Degerfors     11,4    1 168
Hallsberg        8,3      536
Hällefors       26,2    3 481
Karlskoga      43,5    1 401
Kumla             7,7      363
Laxå              33,1   5 313
Lekeberg         1,0      133
Lindesberg     76,5   3 054
Ljusnarsberg  35,9   6 301
Nora                9,6     910
Örebro           59,4     413