Protester hjälpte inte - snart rivs garagen vid "Sing-sing" i Örebro

1:39 min

De protester som de boende i kvarteret Sågen på norr i Örebro fört fram kommer inte påverka de byggplaner som Öbo har.

Nu finns ett färdigt förslag till byggnadsnämnden i Örebro om att riva de garage som finns i kanten av husen "Sing-sing" och "Honolulu" på norr och istället bygga en modern hyresfastighet i kvarteret.

De som bor hos kommunala Örebrobostäder har vid flera tillfällen protesterat mot byggplanerna och bland annat samlat namnlistor och haft möten med ledningen för Öbo för att berätta om sitt missnöje.

Protesterna handlar dels om den uppkomna bristen på parkeringar i ett område där det redan idag är svårt att hitta någon stans att ställa bilen men också om det stora hus som kommer att förstöra intrycket och förtäta ett område som har karaktären av gamla arbetarbostäder.

Frida Wirsén, som bor i Öbo i kvarteret Sågen tillhör dem som protesterat.

– Det känns tråkigt, jättetråkigt för vi har jättebra stämning där vi bor. Världens finaste gård, väldigt lugnt och fint.  Jag förstår att det behövs bostäder men det finns många andra ställen att bygga på.

–Sen kan jag säga att absolut, det kanske, kanske kommer att bli ett bra resultat i slutändan, men fortfarande - det är två år att bo på en byggarbetsplats. Det är inte kul!

Men nu finns alltså ett färdigt förslag som säger att Örebrobostäder får bygglov och alltså kan riva de låga garagen och gå vidare med sina byggplaner.

Byggnadsnämnden i Örebro tar de formella beslutet på torsdag i nästa vecka.