Lyckat försök med lådcyklar på förskolor i Örebro

Försöket med förskolecyklar blev lyckat, intygar barnen som provat på att åka i cykellådan.

– Jätteroligt! säger barnen på förskolan Språk och Lek i Vivalla.

Och de vuxna håller med.

– Att kunna vistas ute och kunna ta sig längre sträckor med barnen gör att vi får en tredje miljö att vistas i. Vår miljö blir större, säger förskolläraren Emelie Larsson Wallin på förskolan Språk och Lek i Vivalla.

Tanken med lådcyklarna är just att förskolorna ska få möjlighet att göra utflykter så att barnen ska få tillgång till utemiljöer av bra kvalitet.

För några år sedan inventerades Örebros kommunala förskolegårdar. I den framkom att det var stora skillnader i kvaliteten, och att många gårdar har lägre standard. En vanlig beskrivning var "en helt platt gård, ingen lekbar vegetation, solen gassade, och det fanns ingen lekzon".

Språk och Lek, avdelning Bamse är en av de fem förskolorna i Örebro som för ett par år sedan fick möjlighet att vara med i testet med lådcyklarna. Pengarna till cyklarna kommer från kommunens så kallade klimatkonto.

Cyklarna är specialbyggda trehjulingar. Läraren trampar, och barnen sitter i en slags låda där fram. Bältade och försedda med hjälmar.

 - Vi använder den främst för att åka längre sträckor, upp till Svampen, centrum, och så vidare, säger Emelie Larsson Wallin.

I utvärderingen som presenteras nästa vecka för politikerna i kommunen står nästan uteslutande positiva saker. Cyklarna kräver dock stora förvaringsutrymmen, vilket man inte har på förskolan i Vivalla.

– Cykeln är jättestor, så vi får försöka pressa in den i förrådet, säger Emelie Larsson Wallin.

I utvärderingen framkommer också att personalen på förskolan måste ha god kondition för att trampandet ska flyta bra. I Vivallas förskoleområde delar man på en elmotorförsedd lådcykel, vilket underlättar framkomsten.

Språk och Lek rekommenderar kommunen att skaffa cyklar till fler förskolor.