Örebro län höll tyst minut för offren i Paris

EU utlyste en tyst minut för att hedra offren för terroristattackerna i Paris i fredags. Flera kommuner i Örebro län deltog.  

EU utlyste en tyst minut i dag klockan 12 för att hedra offren för terrorattackerna i Paris i fredags.

Regeringen, ett stort antal kommuner, länsstyrelser och Regioner deltog bland annat genom att ha flaggor på halv stång. Efter den tysta minuten hissades flaggorna i topp.

I Örebro var flaggorna utanför Nikolaikyrkan och den på Rådhusets fasad hissade på halv stång. De hissades i topp direkt efter den tysta minuten.   

I Karlskoga deltog de kommunanställda i den tysta minuten.