Örebroprofessor: Upp till oss alla att skydda demokratin!

9:08 min

–Demokratin är skörare än vi har föreställt oss, och mer sårbar än vi tänkt oss. Vi måste alla engagera oss i att försvara den.

Det menar Erik Amnå, professor och demokratiforskare vid Örebro universitet.

Erik Amnå berättar att demokrati ifrågasätts på ett globalt sätt, aldrig sen andra världskriget har den varit så attackerad som idag.

– Politikerna måste inskärpa, att vill vi ha demokratin så måste vi alla bära den. 

Demokratin bärs upp av starka institutioner, men också av övertygade demokrater.

Amnå menar att det i det här läget är viktigt att vi som tror på demokratin träffas och för vidare samtalet om demokratin. I möten på caféer, internet eller i studiecirklar till exempel. Att träffas och lyssna på varandra och utveckla toleransen. Men också skapa ett samhälle som ser de som är förlorare, inte bara den konsumerande medelklassen.

Det positiva är att man i undersökningar bland unga människor ser att många visserligen inte är politiskt aktiva, men står i ett slags stand-by läge för demokratin. De är intresserade, har kunskap och tror på sin egen förmåga att påverka.

– När något sker som det känner varmt för, eller som hotar det de tror på, då blir de aktiva, berättar Erik Amnå.