Hot mot Mellringeskolan - eleverna inlåsta

1:50 min

Mellringeskolan i Örebro har utsatts för ett hot under morgonen. Skolan har låst in eleverna.     

Hotet har kommit i form av ett brev där det stod Trollhättan del 2, säger Margareta Borg, förvaltningschef för förskola och grundskola i Örebro kommun.

Skolan har låst lokalerna och även låst in eleverna i klassrummen av säkerhetsskäl.

En del föräldrar som fått veta om händelsen har hämtat sina barn i skolan, berättar Margareta Borg.

– Det handlar om ett handskrivet brev där det står "Det kommer att hända något på skolan som har anknytning till det fruktansvärda som hände i Trollhättan för några veckor sedan", säger polisens informatör Tommy Lindh.

Brevet upptäcktes när brevlådan tömdes i morse i samband med att skolan skulle öppnas.   

– Det kan ha lagts dit av någon utomstående, säger Tommy Lindh.