Mamma på Mellringeskolan efterlyser bättre information efter hot

1:40 min

Tamar som hämtade sina döttrar efter hotet på Mellringeskolan saknade tydlig information från skolan om hotet. 

Tamar har två döttrar på Mellringeskolan i Örebro och det var en av dem som sms:ade mamma att de var inlåsta i klassrummet.

– Klart som förälder blir man ju rädd och orolig och vill ju bara komma hit och hämta sina barn på en gång.

Vad har ni fått för information från skolan?

– Än så länge har vi inte fått veta mycket från skolan och jag tänker faktiskt på gruppen som inte kan svenska, på nyanlända elever på skolan som kanske inte hänger med eller förstår vad som händer. Och föräldrarna som inte kan ta reda på det via medier eller skola.

Man borde ha fler sätt att kommunicera ut informationen, på fler språk tycker du alltså?

– Ja absolut, det är viktigt att informationen kommer ut på rätt sätt och från rätt myndighet eller rätt person så att man inte får höra det på radio eller läsa det på medier eller så.

– Men samtidigt vet jag att rutinerna inte är klara, man har inte tänkt färdigt hur man gör. Det här är ju nytt, det har inte hänt förut, vi vet inte hur vi ska hantera det, varken föräldrar eller skolan. Men skolorna måste nog hitta rutiner för detta.