Fem kommunpoliser snart på plats

Polisens nya organisation börjar ta form länet. Det blir fem kommunpoliser och ett ännu okänt antal områdespoliser som ska jobba i närområdena.

Kommunpoliser och områdespoliser är en del av polisens nya organisation som infördes vid årsskiftet. Det är ett svar på allmänhetens önskan om att det ska även ska finnas poliser att vända sig till i närområdet.

Karlskoga, Lindesberg och Hallsberg får vardera en kommunpolis och i Örebro blir det två tjänster. De ska arbeta förebyggande och ha kontakt med allmänheten, kommunerna och olika organisationer. Utöver det ska ett antal områdespoliser arbeta ute på fältet på orterna. Hur många det blir är ännu inte bestämt.

Lekeberg kommer att tillhöra område Örebro och får därmed ingen egen kommunpolis. Som det är idag finns en polisstation i Fjugesta men det är oklart om polisen ska ha kvar någon slags mottagning där framöver.