Naturintresse hotade nybygge och utvidgat naturreservat

1:09 min

När Ornitologiska klubben i Örebro inte överklagar Elektroskandias etablering räddar det kvar företaget i Örebro och bidrar till att naturreservatet utvidgas med 66 hektar.

– I värsta fall hade det blivit så att vi fått omlokalisera till Arboga, säger logistikdirektör Peter Landenberg på Elektroskandia i Örebro.

Han säger att företaget fick lov att ha en plan B i beredskap när etableringen vid Europavägens norra utfart i Örebro riskerade att fastna i byråkratins kvarnar.

Elektroskandia var trångbodda i Bistaområdet och hade förhandlat med kommunen för att hitta en tomt nära Europavägarna. Man fastnade för ett område vid norra utfarten men närheten till Oset och Rynningeviken gjorde att Ornitologiska klubben överklagade detaljplanen.

Länsstyrelsen avvisade besvären med hänvisning till de kompensationsåtgärder kommunen vill göra på de marker som nyligen köpts av Myrö gård.

Starka krafter i Ornitologiska klubben ville gå vidare till Miljööverdomstolen, men majoriteten ville till slut inte gå vidare.

– Hade det blivit en överklagan då hade hela processen blivit så fördröjd att Elektroskandia nog lämnat Örebro kommun, säger han.

 Beslut klubbas på kommunfullmäktige senare i dag.