Ökning av antibiotika i Örebro län

Utskrivningen av antibiotika i Örebro län ökade med 3 procent det senaste året. Det visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten.

Siffrorna presenteras idag på den europeiska antibiotikadagen.

Myndigheten gör stora ansträngningar för att minska utskrivningen, eftersom risken för att vi ska drabbas av bakterier som blivit resistenta mot antibiotika ökar.

I hela riket minskar utskrivningen av antibiotika något. Men Örebro och Värmland tillhör dom län som går mot strömmen och där användningen istället ökar.