Beslut: Naturreservatet i Rynningeviken utvidgas

0:31 min

Idag togs beslut i kommunfullmäktige om att naturreservatet i Rynningeviken utvidgas. Nu ska våtmarkerna bli större.

Utvidgningen hänger i hop med en markgåva i samband med etableringen av Elektroskandias nya storlager vid norra utfarten från Örebro.

– Vinnarna i den här etableringen är våtmarksfåglarna, säger Lars Johansson från centerpartiet.

Det frigörs mycket pengar i exploateringen och då kan man använda de pengarna till naturvårdsåtgärder.

– Har det blivit mindre hade det inte skapats de ekonommiska resuerserna som behövs för att skapa de här 17 hektaren våtmark som det handlar om, säger Lars Johansson.