Säpo höjer nivån om terrorhot mot Sverige

Terrorhotnivån i Sverige har höjts från tre till fyra på en femgradig skala.

"Ett av skälen till höjningen är att Säkerhetspolisen har tagit emot konkret information och gjort bedömningen att vi måste agera inom ramen för vårt kontraterrorarbete", skriver Säpo i ett pressmeddelande.

Åklagare har inlett en förundersökning om förberedelse till terrorbrott.

Säpo håller en presskonferens klockan 19.30 i kväll.