Tops och tamponger ställer till det på reningsverket i Örebro

3:34 min

Till avloppsverket i Örebro kommer det varje år 185 ton skräp som spolats ner i toaletten. Allt från tamponger till mandarinskal.

Det här är inte bra, säger John Harfeldt på reningsveriket i Skebäck. Han visar vad som fastnar i gallren. Vattnet pressas ur och avfallet blir till bränsle.

Men det vore bättre om vi bara spolade ner kiss, bajs och toalettpapper. Tops och tamponger kan ställa till det i systemet. Farligt avfall, som aceton och liknande, är förstås inte bra för naturen.

Det verkar också vara vanligt att slänga matavfall i toaletten.

– Vi kan se vilken säsong vi är inne i. Ibland är det kräftskal och ibland mandarinskal som dyker upp, berättar John Harfeldt.