Kö utanför Örebro tingsrätt
Det är kö utanför Örebro tingsrätt inför rättegången. Foto: Karwan Tahir/Sveriges Radio.

Vivallarättegången: I sms erkänner de misstänkta att de är inblandade

I dag startade rättegången mot sju personer misstänkta för inblandning i skjutningen i Vivalla i Örebro förra sommaren.

Eva Hallgren: Klockan 9 börjar rättegången. Vår reporter Madeleine Persson finns på plats och kommer att rapportera direkt här på webben.

08:45, 27 January 2016

Eva Hallgren: Just nu är det kö utanför Örebro tingsrätt. Många vill närvara vid rättegången där sju personer misstänks för brott i samband med skottlossning i Vivalla i somras då en person avled av sina skador och två skottskadades.

08:53, 27 January 2016

Eva Hallgren: Det är många som vill komma in på rättegången, men flera har nekats, säger vår reporter som också står i kön.

09:02, 27 January 2016

Reporter: Nu sitter jag på plats i rättssalen, domaren har börjat ropa upp de som är närvarande

09:11, 27 January 2016

Reporter: Tre åtalade personer är nu i rättssalen.

09:14, 27 January 2016

Reporter:
Flera målsägande är på plats i rättssalen

09:14, 27 January 2016

Reporter: Tingsrätten har kallat ett antal vittnen

09:15, 27 January 2016

Reporter: Ett av vittnena har kommit hit på fel dag och skickas nu hem. Rättegångsförhandlingarna kommer pågå i flera dagar

09:18, 27 January 2016

Reporter:
Nu berskrivs händelsen som sedan ledde till att en person blev mördad. Ett bråk ska ha uppstått mellan två grupper, vilket sedan har eskalerat. En av de åtalade ska enliigt åklagaren sagt åt en av de andra att ta med sig en pistol. Flera personer blev skjutna och en person omkom senare.

09:21, 27 January 2016

Reporter: Totalt är sju personer inblandade i brottet, men bara tre personer är åtalade för mord eller medhjälp tilll mord. Övriga personer är åtalade för at ha gömt bevis för polisen och försvårat utredningen.

09:23, 27 January 2016

Reporter: De åtalade är följande: En 23 åring som är misstänkt för mord och mordförsök och ska ha varit den som höll i vapnet. En 26 åring som är misstänkt för mord och mordförsök. Han ska ha tillkallat vapnet pch gett det till 23-åringen. Han misstänks ha uppmanat 23-åringen att skjuta.
17 åringen för medhjälp till mord och medhjälp
till mordförsök. Han är den som misstänks ha levererat vapnet.
.

09:24, 27 January 2016

Reporter: Nu går man igenom vilka skadestånd de målsäganden vill ha. En av de målsäganden begär 200.000 i skadestånd.

09:30, 27 January 2016

Reporter: Leif Silbersky och Thomas Olsson företråder de tilltalade

09:31, 27 January 2016

Reporter: En av de som misstänks ha hjälpt till att dölja vapnet genom att gräva ner det, medger att hon burit vapnet i sin väska, men inte deltagit i att gräva ner vapnet

09:34, 27 January 2016

Reporter: Tre personer i rättssalen är under 21 år och därför vill flera företrädare att förhandlingen ska hållas bakom lyckta dörrar. Domaren frågar hur de olika parterna ställer sig till det. En av de åtalade vill inte att förhandlingen hålls bakom stängda dörrar. De andra har inget emot stängda dörrar när det gäller förhör av de minderåriga. Åklagaren yrkar att det blir svårt att separera rättegången på så vis, eftersom många delar går i varandra

09:40, 27 January 2016

Reporter: Rätten går nu ut för att besluta huruvida man ska ha lyckta dörrar vid förhör av de under 21 är

09:40, 27 January 2016

Reporter: För att förtydliga lite medan vi väntar på beslut står alltså utöver de tre männen, som är misttänkta för att på något sätt varit delaktiga i själva skottlossningen och mordet, fyra kvinnor misstänkta för att ha undanröjt bevis och grävt ner skjutvapnet.


09:45, 27 January 2016

Reporter: En av de målsäganden som ska förhöras senare under morgondagen, ber om att få lämna rättssalen eftersom han har ont av att sitta ner

09:46, 27 January 2016

Reporter: Rätten har fortsatt nu efter beslut om att man avslår begäran om lyckta dörrar.

09:46, 27 January 2016

Reporter:
Nu visar åklagaren en karta över området i Vivalla där skottlossningen ägde rum. Man visar hur centrumet, Ballonghallen och skolan ligger i anslutning till huset, utanför vilket skottlossningen pågick.

09:49, 27 January 2016

Reporter: Man spelar även upp en ljudfil från samtal till 112 från en kvinna som berättar om bråk och stök på gatan som pågått en längre tid. Detta är innan skottlossningen.

09:50, 27 January 2016

Reporter:
Nu spelas ett annat larm till 112, där en stressad man berättar om att flera personer blivit skjutna. Han som ringer berättar att en vän har blivit skjuten i armen. Man hör att hon som svarar på larmcentralen instruerar han som ringer, hur han ska stoppa blödningen och att ambulansen är på väg.

09:52, 27 January 2016

Reporter: Kvinnan på SOS Alarm frågar om flera personer är skadade. Han som ringer känner bara till att en är skadad. Medan de pratar säger mannen som ringer in att han hör sirenerna närma sig.

09:54, 27 January 2016

Reporter: Han som ringer in berättar att personen som blivit skjuten i armen, börjar tappa känseln i handen och att han fryser.

09:58, 27 January 2016

Reporter: Nu ringer kvinnan från larmcentralen till en kollega, eftersom ambulansen dröjer. Kollegan berättar att den ambulans man skickat träffat på flera skottskadade på vägen till han som ringer, men att flera ambulanser är på väg till platsen.

10:01, 27 January 2016

Reporter: Nu hör man på mannen som ringer in att polisen kommer till platsen och nu avslutas samtalet med larmcentralen

10:04, 27 January 2016

Reporter: Nu spelas ytterligare samtal till SOS upp där vittnen berättar om at de hört skottlossning. 5 skott ska ha avlossats enligt vittnet. Hon vågar inte gå fram till fönstret utan håller sig i badrummet.

10:05, 27 January 2016

Reporter:

Ett annat vittne ringer in, hon har hört skottlossningen och har tidigare sett ungdomar som bråkat i närheten.

10:06, 27 January 2016

Reporter: Ytterligare ett vittne rigner in om en skottskadad man vid Ballonghallen, både hon och hennes syster ska befinna sig på platsen.

10:07, 27 January 2016

Reporter: Ambulansen ringer in och berättar att två skottlossningar ägt rum i Vivalla på Författargatan och Diktargatan.

10:09, 27 January 2016

Reporter: Nu ringer ytterligare en person in från Författargatan 25 och berättar att en man blivit skjuten i magen. Man hör att det är bråkigt och stökigt i bakgrunden. Han ber ambulansen att skynda sig eftersom man håller på att tappa kontakt med han som blivit skjuten. SOS försäkrar att ambulansen snart är på plats.

10:13, 27 January 2016

Reporter: Ytterligare en person rigner in, märkbart stressad. Han skriker att ambulansen ska skynda sig och att han som blivit skjuten i magen håller på att tappa medvetandet

10:19, 27 January 2016

Reporter: Nu går man igenom bilder, där man markerat var brottsplatsen är och var man sedan hittat de som blivit skadade i skottlossningen. Man visar även var skytten har stått i relation till de skadade.

10:26, 27 January 2016

Reporter:
Man visar bild på blodspår som hittats vid en port på Författargatan
23. Det har visat sig komma från en av de målsägande.

10:27, 27 January 2016

Reporter:
Åklagaren berättar tt rekonstruktion av brottsplatsen inte varit möjlig att göra. Tf chef för grova brott Mikael Nyqvist var en sådan svår att genomföra med hänsyn till de inblandades säkerhet och eftersom man inte vill blossa upp oro i området.

10:29, 27 January 2016

Reporter: Åklagaren börjar nu gå igenom teknisk bevisning

10:29, 27 January 2016

Reporter:
På cykelbanan söder om Författargatan 25 låg två patronhylsor och andra föremål som kan kopplas till händelsen. Man har även funnits bloddroppar längs en cykelväg

10:31, 27 January 2016

Reporter: Nu tar förhandlingarna en 15 minuters paus

10:39, 27 January 2016

Reporter:
Nu fortsätter strax rättegångsförhöret. De åtalade förs nu in igen efter pausen en och en.

11:02, 27 January 2016

Reporter: Nu fortsätter man med att gå igenom sekretessbelagt material och pressen måste nu lämna rättssalen

11:04, 27 January 2016

Reporter: Hur länge detta pågår är oklart, men vi avvaktar en stund och ser om vi får komma in snart igen och fortsätta rapporteringen.

11:06, 27 January 2016

Reporter: Nu är förhandlingen återigen offentlig. Och man påbörjar nu förhandlingar med salen brevid, via telefonlänk. Förhandlingen pågår nämligen i två intilliggande salar.

11:19, 27 January 2016

Reporter:
Åklagaren går nu igenom de målsägandes skador efter skottlossningen

11:20, 27 January 2016

Reporter: Nu går åklagaren igenom hur skottskadan i den ene målsägandes arm tros ha gått till.

11:23, 27 January 2016

Reporter: Nu går man igenom skadeförloppet för en annan av de skadade som blev skjuten i både armen och bålen. Skadorna har inte varit livshotande och undersökníng av målsägande visade även att han hade narkotika i kroppen.

11:32, 27 January 2016

Reporter: Just nu går man igenom hur dessa personers kläder såg ut, för att visa hur man kommit fram till skadeförloppet, samt hur man undersökt avståndet mellan skytten och de skadade, Avtåndet har dock inte kunnat fastställas

11:41, 27 January 2016

Reporter: Just nu hör man en ljudfil från ett vittne som velat vara anonym. Hen har sett en person med pistol i området, innan
skottlossningen ägt rum. I rättssalen har man dock gått ut med hens namn.

11:49, 27 January 2016

Reporter: Mannen med pistolen hade tydligen hade suttit utanför deras bostad och putsade sitt vapen. Sedan stoppade han ner den i en påse.

11:58, 27 January 2016

Reporter: Nu hör man polisen ringa tillbaka till tipsaren och ställa frågor kring det hen observerat. De ber henne beskriva vapnet och mannen med pistolen

12:01, 27 January 2016

Reporter: Nu är det strax lunch och uppehåll i förhandlingarna.

12:03, 27 January 2016

Reporter: Nu pausar vi i liverapporteringen och återkommer efter lunch.

12:05, 27 January 2016

Reporter: Nu drar strax rättegången igång efter lunchen

13:23, 27 January 2016

Reporter: Nu hör vi en ljudfil där polisen får ett samtal från en ung kvinna som utsatts för hot efter skjutningarna. Hennes bror den som har skjutit och hon vet var vapnet finns. Hon berättar även att brodern befinner sig i Uppsala. Hon har fått i uppdrag att gömma pistolen, men har sedan flyttat den utan broderns vetskap.

13:30, 27 January 2016

Reporter: Systern berättar på bandet att brodern ringt flera dagar i rad, även till mamman som uppmanad honom att lämna in sig själv.

13:32, 27 January 2016

Reporter: Enligt systern fanns det en fejd mellan två grupper sedan innan som sedan eskalerat

13:33, 27 January 2016

Reporter: Systern talar dock inte helt sanning utan det visar sig senare att även de tre övriga unga kvinnorna som också finns med här idag, varit inblandade i att gömma vapnet.

13:35, 27 January 2016

Reporter: Efter systerns tips om var vapnet finns tas det i beslag av polisen. Efter det haar man tagit fingeravtryck och DNA-prov av vapnet och andra föremål som också hittades på samma plats. Man hittar spår från tre utav de unga kvinnorna och ett spår som inte är identifierbart på själva plastpåsen som pistolen låg i.

13:40, 27 January 2016

Reporter: Man hittade sedan att spårbilden på kulorna som avfyrats i samband med skottlossningen matchar pistolen

13:43, 27 January 2016

Reporter: Utredningsupgifter: Bråk mellan en grupp av somaliskt ursprung och en med arabiskt ursprung. Bråket börjar vid parkeringen vid författargatan. Bråket förflyttas till utanför Ballonghallen där fler ansluter. Senare ska vittnen höras om detta.

13:47, 27 January 2016

Reporter: Nu går man igenom hur konstellationerna i dessa två grupper ser ut, samt vilka kopplingar de har till varandra.

13:49, 27 January 2016

Reporter: Förlopp: 23 åringen skriker till 26 åringen att ringa sin bror om att hämta vapnet. Brodern kommer till platsen med skjutvapnet Pistolen ligger i en påse. Den plockas upp av 26-åringen som räcker över den till 23-åringen som avfyrar skotten.

13:53, 27 January 2016

Reporter: Nu visas en film från ett vittnes fönster där man ser vad vittnet kan ha sett av skottlossningen.

13:54, 27 January 2016

Reporter: Nyss blev den åtalade 23-åringen irriterad i rättssalen, då åklagaren kallat hans gruppering "arabisk"., då den i själva verket är kurdisk. Han påtalar detta och blir tillsagd av domaren att inte tjafsa.

13:54, 27 January 2016

Reporter: Efter mordet ska enligt teorin åklagaren har, den misstänkta 17-åringen ha stämt träff med någon som ska gömma vapnet. Den personen dyker aldrig upp. 17-åringen ringer sin bror som kör honom till Markbacken. De tre misstänkta gärningsmännen åker sedan mellan olika orter. 26- och 17-åringen påträffas några dagar senare på ett hotell i Malmö.

13:59, 27 January 2016

Reporter: Nu visas en övervakningsfilm där de checkar in på hotellet, med hjälp av en fjärde person som står på rummet.

14:03, 27 January 2016

Reporter: Den 9 juli, samma dag som 17-åringen och 27-åringen checkar in på hotellet grips de på plats i Malmö. 23-åringen grips i Uppsala den 8 september

14:09, 27 January 2016

Reporter: Nu går man igenom samtalslistor från de åtalades mobiltelefoner.

14:10, 27 January 2016

Reporter: Man ser där att de har varandra inlagda i kontaktlistorna och att de haft kontakt.

14:12, 27 January 2016

Reporter: 23-åringen byter mobil och simkort frekvent fram till dess att han grips

14:13, 27 January 2016

Reporter: Nu kommer åklagaren läsa en del utvalda utdrag ur samtalslistorna

14:16, 27 January 2016

Reporter: I ett sms medber en av de åtalade sin roll i skjutningen i Vivalla

14:21, 27 January 2016

Reporter: Åklagaren läser upp en lång sms konversation mellan två av de åtalade som visar att de haft mycket kontakt dagarna innan och efter mordet. Där kan man förstå att det varit oro mellan grupperna och att de inte kunnat röra sig ute hursomhelst

14:30, 27 January 2016

Reporter: I en annan sms-konversation mellan 23-åringen och 26-åringen, kriver de till varandra om vart de är påväg efter skjutningen. Han som befinner sig i Uppsala berättar att han tänker återvända till Örebro efter tre dagar.

14:32, 27 January 2016

Reporter: Man kan även läsa i smsen om hur de köper vapen i Malmö som levereras i Markbacken, en 9 och en 22, benämns de.

14:32, 27 January 2016

Reporter: Den 9 juli börjar man se i smsen att de vet om att två av dem är efterlysta.

14:34, 27 January 2016

Reporter: "Ja min bror och en till sköt tre somalier" går det att läsa i ett chattmeddelande från 17-åringen till hans flickvän

14:43, 27 January 2016

Reporter: Nu avslutar vi liverapporteringen för idag. Rättegångarna fortsätter och vi fortsätter följa upp vad som händer.

14:53, 27 January 2016

Under första rättegångsdagen har åklagaren gått igenom händelseförloppet, samt bevis som pekar på att de tre huvudåtalade männen kan bindas till mordet och skottlossningen i Vivalla i somras.

Det har varit en hel del att gå igenom, exempelvis larmsamtal, och samtalslistor där man kan se på konversationerna innan och efter skottlossningen att de varit involverade.

Det var helt fullt i rättssalen under dagen, och många personer har stått utanför tingsrätten i timmar i väntan på att få komma in.

Förhandlingarna kommer att pågå i 18 rättegångsdagar med förhör, vittnesförhör och med att man hör de åtalades version av vad som skett.


Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".