Få hembesök hos förstagångsföräldrar

Barnavårdscentralerna i Örebro län lever inte upp till landstingets målsättning.

Enligt riktlinjerna ska så gott som alla förstagångsföräldrar i länet få hembesök under det att barnet betraktas som nyfött. Men såna hembesök görs hos drygt varannan familj.
Andra mindre positiva uppgifter i statistiken visar att amningen är lägre i Örebro län, än jämfört med riket i genomsnitt och att färre går med i föräldragrupper än vad landstinget vill.