Ogifta kvinnor reste långt för att föda barn i hemlighet

4:53 min

Förr i tiden var det en skam att få barn som ogift kvinna. Många reste långt bort för att föda barnet. Om det handlar en ny bok skriven i länet.

Det är lokalhistorikern Anita Maria Karlsson i Järnboås som skrivit boken om "obemärkta kvinnor", alltså kvinnor som är ogifta men ändå får barn.

Ett exempel är författaren Astrid Lindgren, som reste från Småland till Köpenhamn, för att föda ett barn, något som det berättats om i en dokumentär.

Anita Maria Karlsson har via annonser i tidningen Husmodern fått reda på var hemmen fanns dit man kunde åka för att föda. Flera låg i Örebro län.

Hon har också kommit i kontakt med barnbarn till kvinnor som fött i hemlighet. Barnen adopterades ofta bort eller blev fosterbarn. Anita Maria poängterar att hon gärna vill få in fler historier om kvinnor som var i den här situationen.

Kvinnohistoria ligger Anita Maria Karlsson varmt om hjärtat. I dagarna kommer hennes bok om obemärkta kvinnor ut.