Örebroexpert kritiserar mottagandet av överviktiga

0:40 min

Nu kritiserar örebrokirurgen och experten Ingemar Näslund andra landsting för att medvetet krångla till det för överviktiga patienter. Så att de till slut väljer bort den offentliga vården.

– Synen på fetma är ofta att det inte är en riktig sjukdom, att man får skylla sig själv, och de som söker hjälp sätts åt sidan, säger Ingemar Näslund, kirurg vid universitetssjukhuset i Örebro.

Det handlar om en ny kartläggning som tidningen Dagens medicin sammanställt, och som baseras på ett kvalitetsregister i Örebro.

Kartläggningen visar att allt fler överviktiga själva väljer att betala sin operation.

Ingemar Näslund berättar att det finns landsting som inför regler som försvårar för personer att få en operation.

Det är många feta som klagar på vårdens bemötande

En del vill inte vänta i kön, och betalar själva.

– Jag har mött patienter som tycker att de blir så illa bemötta i vården så de föredrar att betala privat, säger han.

– Det är många feta som klagar på vårdens bemötande.

Ingemar Näslund vill inte kasta smuts på de privata aktörerna, de bedriver god vård med bra resultat.

– Framförallt är det ledningarna inom landstingen som måste vara vaksamma mot att feta människor behandlas illa.

Det kostar cirka 100 000 kronor att själv bekosta en fetmaoperation.