Hallsbergs kommun har inte kunnat erbjuda skuldsanering under våren

Svårt skuldsatta som bor i Hallsbergs kommun ska kunna få hjälp med skuldsanering igen. Det har varit omöjligt sedan årsskiftet, men nu har ett avtal slutits med Laxå kommun om att låna personal därifrån.

Ett tiotal personer står för närvarande i kö för att få hjälp med skuldsanering av Hallsbergs kommun. Någon har väntat i upp till ett år på hjälp.
Enligt lagen måste kommunerna kunna erbjuda hjälp med skuldsanering men bland annat långtidssjukskrivningar har gjort att Hallsbergs kommun inte har kunnat leva upp till de kraven.
Sedan nyår har kommunen bara kunnat erbjuda viss budgetrådgivning men någon skuldsanering i lagens mening har inte gått att få.
Men nu ska problemet vara ur världen. I mitten av augusti ska samarbetet med Laxå kommun börja. Ett samarbete som kommer att bli permanent. Några dagar i månaden ska personal från Laxå kommun arbeta med skuldtyngda Hallsbergsbor och de dagarna bör räcka till, menar Håkan Andersson som är chef för individ- och familjeomsorgen i Hallsbergs kommun.