Sommarrean tidig i Örebro

Sommarrean lever även om den i dag inte alls är lika stor som den var i mitten på 90-talet. I dag har butikskedjorna blivit mycket bättre på inköp och lagerhållning.

Man har lättare för att anpassa sig efter väder och trender jämfört med tio år sen.
Butikerna går dock bra även om rean har blivit mindre under de senaste åren. Handelns Utredningsinstituts prognos för årets sommarhandel uppgår nämligen till 123 miljarder kronor, det vill säga en 4-procentig ökning jämfört med ifjol.