Skriande läkarbrist på vårdcentral

Den första september tar vårdföretaget Kvalita över driften av Haga vårdcentral i Örebro. Läkarbristen har länge varit skriande på vårdcentralen och frågan är nu om det privata företaget kommer att lyckas bättre med att rekrytera läkare än vad landstinget har gjort.

Hans Nordin är idag den enda ordinarie
distrikstläkaren på Haga vårdcentral. 
Vårdcentralen borde ha 7 till 8 fasta läkare om  landstinget hade kunnat rekrytera dom. Med hjälp av vikarier, hyrläkare och läkare under utbildning har han jobbat där i tre år - en lång tid för en läkare på en vårdcentral