Stor läkarbrist i hela länet

Länets vårdcentraler har just nu stor brist på utbildade distriktsläkare. Länet ska ha 175 distriktsläkare, men ungfär hälften av de tjänsterna är just nu vakanta. På ett femtiotal av de vakanta tjänsterna finns det just nu läkare som är under utbildning till distriktsläkare.

Staffan Fors, som är förvaltningschef på landstinget säger att landstinget ska försöka vara en så attraktiv arbetsgivare att dom läkare som är under utbildning väljer att stanna kvar i landstinget när dom är färdigutbildade.