Stor brandrisk i skog och mark

Faran för bränder i skog och mark är hög nu på sommaren och allra helst nu när det är så varmt och torrt ute. 

Jan Backström, inre befäl på Närkes Brandkår, säger att man avråder människor från att göra upp eld i skog och mark. Måste man absolut till exempel grilla så bör man vara i närheten av vatten.
I Örebro län är det stor brandfara just nu, men det är ändå inte den högsta brandrisken enligt Jan Backström.
Allmänheten kan ringa ett speciellt telefonnummer för att ta reda på brandriskprognosen. Det nummret är 019-189905