Värmen orsakar bevattningsförbud

I Mullhyttan har man ofta problem med vatten tillgången. Nu har värmen gjort bristen så akut att Lekebergs kommun infört bevattningsförbud.

Av kommunens sju grundvattenbrunnar har fem slammat igen. Man tvingas därför köra vatten i tankbilar till MUllhyttan.
Alf Nilsson, chef för den Tekniska förvaltningen berättar att man på sikt kommer att lösa problemet genom att ta vatten från Laxå vattenverk.
Men just nu är problemet så akut att man inför bevattningsförbud i Mullhyttan.