Billig terapi för unga

I september öppnar en ny terapiverksamhet för unga vuxna. Det är församlingarnas rådgivningsbyrå i Örebro som ska samarbeta med terapeuter från den kristna St Lukas stiftelsen och ge möjlighet till billig terapi för unga.

Gun-Britt Arnlund är föreståndare för rådgivningsbyrån och hon berättar att det finns små chanser för unga att få billig terapi i nuläget. Men från och med september kommer alltså unga vuxna ha möjlighet att vända sig till rådgivningen i Örebro där de kan få terapi för bara hundra kronor per gång.
Men en förutsättning för att man ska få den här terapin är att man är skriven i någon av de församlingar som har avtal med Församlingarnas rådgivningsbyrå.