Räddningstjänst måste spara

Bergslagens Räddningstjänst måste spara 700 000 kronor i nästa års budget. Om inte dom sex kommunerna skjuter till mer pengar tvingas man sannolikt minska antalet brandmän ytterligare.

Bland dom sex kommuner som ingår i Bergslagens Räddningstjänst finns Hällefors, Karlskoga och Degerfors.
Man har redan tidigare dragit ner på bemanningen och ytterligare nedskärningar kan få till följd att man inte kan gå in med rökdykare för att rädda liv, innan man fått förstärkning från andra stationer.