Lägsta läkemedelskostnaden i landet

För första gången på flera år minskar landstingets kostnader för läkemedel i Örebro län. En halv miljard kronor har läkemedelförmånen kostat Örebro läns landsting under årets första sex månader i år, det är drygt fem miljoner kronor mindre jämfört med samma period förra året.

Minskningen av kostnaderna beror bland annat på att förskrivna läkemedel byt ut mot billigare och likvärdiga alternativ, enligt apoteket.
Örebro län har den lägsta läkemedelskostnaden per invånare i hela landet.