Barn som bygger kojor blir trygga barn

Barn som bygger kojor utvecklar dem och hjälper barnen att skapa sin identitet . Det visar ny forskning. Det handlar om en viktig lek som hjälper barnen att skapa sin plats i samhället, både socialt och rent fysiskt.

Tre meter över marken i en hundraårig ek i Örebro sitter Simon Karlsson. Han håller med om att den sjurumskoja han byggt på i fem år är en bra plats att fly till ibland.
Simon Karlssons koja har utsikt över ängarna i Bondsätter och stör nog ingen där den ligger inbäddad i grönskan.
Men Maria Chylin säger att kojor också i många fall kan leda till konflikter i grannskapen.