Klart med intagningen till Universitetet

Nu är första antagningen till universitet och högskolor i höst klar.
Örebro universitet fick in betydligt fler förstahandsansökningar i år jämfört med förra året och många av dem som har sökt kommer också in, det säger Charlotte Wistrand på utbildnings- och forskningsavdelningen.

Innan helgen är det tänkt att alla som har sökt en utbildning i höst ska få sina antagningsbesked.
Det var nästan 5500 som hade sökt till något av utbildningsprogrammen vid Örebro universitet i första hand.
Av dem är det drygt 2600 som har antagits.
Sökande till psykolog-, socionom- och juristutbildningarna har haft den tuffaste konkurrensen.