Fler platser till Örebro Universitet

Örebro Universitet får 210 nya högskoleplatser nästa år, det har regeringen kommit överens med Miljöpartiet och Vänsterpartiet om. Totalt avsätts 175 extra miljoner till 3 500 nya högskoleplatser runt om i Sverige det närmaste året.

Det långsiktiga målet är att hälften av alla i varje årskull ska ha påbörjat en högskoleutbildning vid 25 års ålder.
Från fackförbundet SACO:s håll kommer nu kritik mot utbildningssatsningen.
-Idag är det svårt för många akademiker att komma in och etablera sig på arbetsmarknaden och dessutom finns det lediga platser på nästan alla högskolor, säger SACO-ordföranden Anna Ekström i en kommentar.
Att då utbildningsministern väljer att skapa ytterligare platser är obegripligt, menar hon.