Klamydia ökar bland länets unga

Trots att kunskaperna om könssjukdomen Klamydia sprids allt mer, så sprids också sjukdomen allt snabbare.

Om trenden för första halvåret i år håller i sig kommer det i år att bli rekordmånga i Örebro län som får klamydia.
På ungdomsmottagningen Knuffen i Örebro kämpar man för att få ner klamydiastatistiken bland örebros unga.
Svårigheter att få barn kan alltså bli följden av könssjukdomen Klamydia. Och det som gör sjukdomen extra farlig är att man kan ha den utan att märka något. Om man märker den är det oftast för att man har extra rikliga flytningar eller sveda i underlivet och kvinnor kan ibland få konstiga blödningar.
Klamydia ökar mest i åldrarna arton till tjugofem. Förra året fick 825 personer sjukdomen, och i år kan det bli ännu fler.