Kan tvingas sänka sjön med en halvmeter

2:43 min

Om Tisaren sänks ytterligare 22 centimeter så kan kommunen tvingas ta till nödåtgärden att sänka populära bad- och fiskesjön Tibon.

Leif Wall och Ingrid Lundell är sommarboende vid sjön Tibon. Leif minns tillbaka till gamla tider när det var vattenreglering i sjön. Då sjönk vattnet under sommaren och en 5-10 meter lång remsa längst vattnet blottades där det bara var stenar.

– Det såg rent ut sagt förjävligt ut. Det vill vi inte vara tillbaka till, säger Leif Wall.

Ingrid håller med om att det blir fult och dessutom blir det svårt för vissa att få ut sina båtar.

– Folk som bor borta där sjön vänder och övergår i den andra delen av sjösystemet kommer få det helt torrlagt så det kommer inte komma ut på sjön överhuvudtaget med sina båtar, säger hon. 

Kumla kommun har ett stort problem med vattenbristen. Vattennivån i Tisaren, huvudvattentäkt för dricksvattenförsörjningen i kommunen, fortsätter att sjunka.

– Sjön Tibon är den sjö som ligger uppströms. Vattnet som rinner ut ur Tibon rinner till Tisaren. Tibon är vår sista reserv, säger Kumlas VA-chef Marcel Minnegal.

Det råder bevattningsförbud i Kumla och Hallsberg efter de låga vattennivåerna i sjön Tisaren som försörjer de 35 000 invånarna med dricksvatten. 

Men vattennivåerna fortsätter att sjunka, och om Tisaren sjunker 22 centimeter till så kan kommunen behöva sänka Tibon med en halvmeter. Något SVT Nyheter Örebro var först med att rapportera om.

– Dels skulle det ge konsekvenser för de som bor vid Tibon med båtar och badplatser anpassade till nivåerna som är nu, säger Marcel Minnegal. 

Men framförallt skulle djurlivet påverkas negativt då stränderna torrläggs. 

– Det är verkligen inte bra för sjön, det är det inte. Men vi har inget val. 35 000 människor är beroende av vattnet i Tisaren och vi kan inte nödvattenförsörja två kommuner, säger Marcel och fortsätter:

– Det är bara regnet som kan rädda oss nu. Det har varit extremt torrt. 

Här kan du följa Kumla kommuns information om vattennivån i Tisaren.