Lena Rådström Baastad: Ledarskapet sätts verkligen på prov

7:35 min

När det stormade som värst för regeringen i och med it-skandalen på Transportstyrelsen var det Rådström Baastads uppgift att hålla samman partiet.

Lena Rådström Baastad från Vintrosa är partisekreterare i Socialdemokraterna. I en kris som den gällande it-skandalen på Transportstyrelserna är rollerna tydliga, menar hon.

– I det läget behöver han (Stefan Löfven reds.anm.) prioritera rollen som statsminister. Att regeringsarbetet ska fungera, att myndighetsarbetet ska fungera. Då blir ju min roll som partisekreterare att hålla ihop partiet, informera partiet. 

Intensiv vecka fram till regeringsombildningen

Hur stämningen var inom partiet under den mest intensiva perioden vill Rådström Baastad inte gå in närmare på. Men hon betonar vikten av att partiorganisationen är informerad och känner sig delaktiga. Såväl ombudsmän som partistyrelse och det verkställande utskottet.

– Mycket under veckan byggde på att skicka ut information, hålla många möten och många samtal, säger Lena Rådström Baastad.

Hon hade ingen information om det som hänt på Transportstyrelsen förrän historien uppdagades i medierna. Hon tycker inte heller att hon borde ha haft det.

– Det är en tydlig regeringsfråga. Det är den uppdelningen som finns mellan mig och Stefan Löfven. Mitt uppdrag är att se att vi som parti fungerar och agerar, säger Rådström Baastad.

Vill undvika regeringskris

I en sådan situation uppstår många frågor. Både för Sverige som nation och för Socialdemokraterna som parti, menar hon. 

– I de här situationerna så sätts verkligen ledarskapet på prov. Det handlar både om Sverige som nation. Vad är det som händer? Riskerar det här att bli en regeringskris? Vad händer då med Sverige som land då?

Lena Rådström Baastad anser att vi lever i en orolig tid där vi inte har råd med politisk kris och osäkert ledarskap. 

– Under de där dagarna diskuteras naturligtvis många olika scenarier för hur frågan skulle hanteras men där Stefan som statsminister såg att Sverige inte har råd att hamna i regeringskris, säger hon.

Vidtar inga åtgärder kring Peter Hultqvist

Hela saken är ju långt ifrån överspelad. En granskning i konstitutionsutskottet KU väntar och ett misstroendevotum mot försvarsminister Peter Hultqvist.

– Här är det ju ytterst Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centern, Kristdemokraterna och Liberalerna som måste ta ansvar för den delen och det misstroendevotum man lagt fram mot försvarsministern, säger Rådström Baastad.

Enligt henne så tänker partiet inte vidta några åtgärder för att försöka stoppa misstroendevotumet eller ersätta Hultqvist innan det genomförs.

– Är det som så att de väljer att rösta igenom det här misstroendevotumet så är det så att Peter Hultqvist som nuvarande försvarsminsiter måste avgå. Men i dagsläget har Sverige en försvarsminister och det är Peter Hultqvist, som har statsministerns och vårt partis förtroende.

Alliansens ansvar

Lena Rådström Baastad står fast vid att det är Alliansens och Sverigedemokraternas ansvar. Att de kan invänta KU:s granskning för att få mer information på bordet innan misstroendevotumet tas upp i riksdagen.

Flera partiledare har på twitter redan gjort klart att man står fast vid sin sak gällande Hultqvist.

– Det är klart att det blir ett lite konstigt sätt att driva politik på. Då känns det som att det faktiskt bara är politiskt taktiserande mer än att man tar ansvar för Sverige, säger Lena Rådström Baastad.

Om Hultqvist får avgå så vill Rådström Baastad inte svara på om det skulle innebära att hela regeringen avgår. 

– Stefan Löfven har gjort en regeringsombildning för att det finns ett stort värde i och att det finns ett stort behov av att det är ett politiskt lugnt. Att Sverige kan fortsätta regeras, säger hon.

Hon tycker det är bra att it-skandalen på Transportstyrelsen ska granskas av KU men att om Alliansen väljer att stå kvar vid sitt misstroendevotum är det deras ansvar.

– Det är bara dem som kan styra över det, säger Lena Rådström Baastad.