Stora problem med översvämning efter kraftigt regn i Karlskoga

1:40 min

Söndagsmorgonens kraftiga regn har orsakat översvämningar i norra Karlskoga. Ett 50-tal översvämmade källare har ringts in till Bergslagens räddningstjänst.

Samtliga av räddningstjänstens 15 pumpar har fått tas i bruk och personalen får prioritera mellan de inringda ärendena.

– Man kan säga att det är kaotiskt nästan, vi har bara i det området vi befinner oss i nu ett tjugotal översvämmade källare i villor, säger Larz Eidwall, insatsledare vid Bergslagens räddningstjänst.

Harriet och Stig Dahlström upptäckte att deras källare var översvämmad på morgonen. Det började i pannrummet.

– Sen då kom det i tvättstugan, där bubblade det också. Sen bara öste det vatten det var som när brunnarna går sönder. Det gick två trappsteg upp här i trappan, säger Harriet Dahlström.

Ungefär 4,5 decimeter vatten uppskattar de att de fått i källaren. Även garaget var helt översvämmat. 

Väg 237 norr om Karlskoga fick stängas av och bilar ska enligt räddningstjänsten ha fastnat i vattenflödena.

Ett tjugotal av räddningstjänstens personal var under söndagen ute och bistår boende i översvämningen, även kommunens VA-enhet har ryckt in.

Räddningstjänsten uppmanar boende i området att titta på Trafikverkets hemsida vilka vägar som för närvarande är avstängda.