Elins teknikskola: Darknet — den hemliga delen av internet

4:45 min

På Darknet kan den som vill kommunicera anonymt, surfa utan att bli spårad men också köpa olagliga saker som vapen och droger. Elin Häggberg förklarar hur det funkar.

Den del av internet som vi vanligtvis använder är bara en liten liten procent av internet som helhet. Uppskattningsvis 5000 gånger större är Deep web, det djupa internet. Det utgörs av sidor som inte indexeras av sökmotorer. T.ex. företags databaser och alla sidor som kräver login för att besöka.

En liten del av Deep web är Darknet, det hemliga internet som bara går att besöka med hjälp av en särskild webbläsare. Darknet används av personer som vill vara helt anonyma. T.ex. journalister som kommunicerar med hemliga källor, visselblåsare som delar känslig information eller politiska aktivister som behöver prata anonymt.

Darknet används också av kriminella för att sälja hackade personuppgifter, droger, vapen och andra olagligheter.

I veckans film på Facebook förklarar Elin och Darknet funkar och svarar på frågor som om det är svårt att använda Darknet, om det är lagligt och om det är farligt. Filmen hittar du här.

En gång i veckan kommer teknikexperten Elin Häggberg att hjälpa morgonprogrammet att reda ut alla begrepp i den digitala världen.