Nu ska naturreservatet Kränglan röjas

1:01 min

Nu satsar Örebro kommun på att ordna till naturreservatet i Lillåskogen, och göra elljusspåret säkert och tryggt.

– Vi kommer att påbörja en skoglig gallring både i och utanför reservatet, säger Caroline Löfmarck, skogsförvaltare på Örebro kommun. 

Syftet är att främja skogen. Man kommer att gå in med maskin, främst i den yngre skogen efter det är väldigt tätt, och man ska försöka påskynda den biologiska mångfalden. 

– Vi kommer inte gå in i den äldre fina gamla granskogen och de fina gamla tallarna, de kommer vara orörda, lovar Caroline. 

Dessutom ska eljjusspåret ordnas till.

– Elljusspåret kommer vi göra säker och ljus, det är viktigt att de som springer ska känna sig trygga. 

Hur ser det ut idag då, är det inte säkert och tryggt?

– Jo, men för att även skogen ska vara säker och trygg i framtiden, och att våra barn och barnbarn ska kunna uppleva skogen utan att det börjar ramla träd, så behöver vi göra vissa åtgärder.