Så ska Örebropolisen utreda fler brott

3:04 min

För att vända trenden av ouppklarade polisärenden i hela landet ska nu samarbetet mellan polis och åklagare bli bättre.

P4 Örebro berättade under tisdagsmorgonen om hur antalet brottsärenden hos polisen i Örebro vuxit under senare år.

Idag ligger nästan 2900 ärenden outredda. Enligt Annika Laestadius, områdeschef på Örebropolisen, kommer man efter sommaren att göra en insats med högen av ouppklarade ärenden.

Men det är inte bara i Örebro som man ser att resultaten hos polisens brottsutredande verksamhet har försämrats under senare år, och för att vända trenden av ouppklarade utredningar har regeringen beslutat att vidta ett antal åtgärder.

En viktig strategi för att öka andelen ärenden som redovisas till åklagare för beslut om åtal är att förbättra samarbetet mellan polis och åklagare.

Sen i februari har åklagare på flera håll i Sverige lånats ut till polismyndigheten under ett antal månader, i syfte att stötta polisens arbete i förundersökningar och bidra till ett bättre samarbete mellan myndigheterna.

Och från september kommer Martin Ek, åklagare i Örebro, att lånas ut till polisen i Örebro län. Hans arbete kommer främst att handla just om att stötta polisens förundersökningsledare i deras arbete och stärka samarbetet mellan åklagarmyndigheten och polismyndigheten.

– Förhoppningsvis kommer vi att kunna förbättra verksamheten, och kanske minska den här balansen som ligger på polismyndigheten.