Företag i Kumla söker nya vattentäkter

0:44 min

När vattnet i Tisaren sjunker ser flera företag i Kumla kommun på alternativa vattentäkter.

Företaget Fortum Waste Solutions, tidigare Sakab, använder vatten från Tisaren i sina processer. De har nu haft en utredning om möjligheten att istället pumpa vatten ur sjön Söderhavet som ligger nära och där man idag släpper ut sitt renade vatten.

Söderhavet är det bästa alternativet menar företaget.

– Eftersom vi tillför vårt vatten dit blir det inget stort nettouttag, säger  Ulrika Wieweg.

Flera lokala företag har diskussioner med Kumla kommun, bland annat Akzo Nobel, berättar Ulrika Wieweg.

Eventuellt behövs nya rör för att få fram vattnet från de nya vattentäkterna.

Företaget har ett drygt hundratal anställda och hanterar farligt avfall och annat avfall. Bristen på vatten kom inte som någon överraskning men bytet av vattentäkt kommer troligen att ske i år.

– Vi har varit förberedda på det här en tid och hunnit en del planeringsarbeten, säger Ulrika Wieweg.