Nu är det fritt fram för öringen i Södra Hyttan i Hällefors

1:30 min

Dammen i Lankälven i Södra Hyttan i Hällefors kommun togs bort på lördagen så att öringen återigen ska få en fri passage så den ska kunna leka.

Efter invigningen på lördagsförmiddagen så är vattenmiljön i Södra Hyttan återställd så som den såg ut för 300 år sedan.

Dammar hindrar vattenlevande djur från att ta sig förbi. Enligt Länsstyrelsen i Örebro län kan det leda till att fiskarter slås ut eller att de minskar kraftigt när de till exempel inte kan nå lek- eller övervintringsområden.

Flera fiskarter som finns nedanför dammen saknas ovanför dammen eftersom den varit ett hinder under nästan 300 år, enligt länsstyrelsen men nu är alltså dammen borttagen.

– Det känns kul att se vattnet strömma här nu, säger Helena Backius är med i föreningen som äger anläggningen.

Har du varit för det?

– Jag har från början känt att fisken ska få vandra. Jag tycker att vi människor ska lämna tillbaka litegrann till naturen, säger Helena Backius.