Region Örebro län stäms på 10 miljoner

Ett företag som arbetar med Teckenspråks- och dövblindtolkning har stämt Region Örebro län på omkring 10 miljoner kronor i skadestånd.

Företaget anser bland annat att regionen brutit mot ett ramavtal som man tacknat med företaget - genom att ge tolkuppdrag till andra tolkleverantörer.

Företaget stämmer också Regionen för otillåten direktupphandling genom att teckna avtal med tolkleverantörer knutna till andra landsting utan annonsering.

Ärendet ligger hos Örebro Tingsrätt som nu vill ha svar från Regionen.