Brukarföreningen: Missbrukare vårdas som skräp

5:04 min

En skottskadad man med tidigare missbruksproblematik fick bara Alvedon vid operation. Läkare förklarar varför.

Angela Hedenberg är ordförande för Svenska brukarföreningen i Örebro.

Hon menar att den skottskadade mannen bara är ett av många exempel på hur människor med någon form av missbruksbakgrund behandlas av vården.

– Du får ju sämre mediciner än en vanlig Svensson får, säger Angela Hedenberg. Det vet jag av egen erfarenhet.

Men Region Örebro läns chefsläkare Inger Nordin Olsson menar att vården alltid måste ta hänsyn till patientens sjukdomshistoria.

– Missbruk är inte en stämpel, det är en diagnos, säger Inger Nordin Olsson. Och det är något som vi är skyldiga att dokumentera. 

– Också behandlingen måste anpassas utifrån situationen, fortsätter Inger Nordin Olsson.