Asfaltsjobben klara vid Rättscentrum i Örebro

0:33 min

Nu ska vägdragningen och asfalteringsjobben vid Östra Bangatan / Nobelgatan på norr i Örebro vara klara.

Trafikavstängningarna – med en extra fil för ambulansen – ska vara bortplockade och trafiksignalerna ska enligt planen ha slagits på under torsdagskvällen.

I vår sedan ska träd och buskar planteras längs gatan.

Projektet på Östra Bangatan – en genomfartsled i Örebro – har enligt ansvariga på kommunen följt tidplanen och den tillfälliga trafikavstängningen har fungerat väl trots den stora trafikmängden i korsningen, menar ansvariga på Örebro kommun.