Vivallaskolan

Vivallaskolan anmäls till Arbetsmiljöverket

0:31 min

Två huvudskyddsombud på Lärarförbundet kräver nu akuta åtgärder på Vivallaskolan i Örebro.

I en anmälan till Arbetsmiljöverket hävdar de att problemen med våld, hot och ökad arbetsbelastning innebär en stor hälsofara för personalen.

De menar att det tryck som lärarna jobbar under är hälsovådligt med risk för depression, utmattningssyndrom och hjärtkärlsjukdomar, enligt anmälan.

De riktar också hård kritik mot Vivallaskolans rektor och ledning, som man menar inte tagit problemen på tillräckligt stort allvar.