Politikers utlandsresor

Karlskogas Tony Ring (M) reser flitigt utomlands för kommunens räkning

1:39 min

Under det halvår som Tony Ring (M) har styrt i Karlskoga har han varit på flera utlandsresor för kommunens räkning.

Så sent som i midsomras var han och fullmäktiges ordförande, Anna Ragén (M) till en vänort i USA, bara dagar efter att fullmäktige klubbat igenom en besparing på Karlskogaungdomars vänortsbesök.

Och det reagerar Patrik Nyström, Sverigedemokraterna i Karlskoga på.