Viktig födsel för snöleoparden i Mongoliet

0:28 min

Snöleopardhonan Dagina i Mongoliet har fått tillökning.

När ett forskarteam med bland annat Lindesbergsbon Örjan Johansson från Sveriges Lantbruksuniversitet lokaliserade snöleopardhonan Dagina hittades även tre friska ungar i lyan.

Forskarna har nu märkt ungarna med chip så att de senare kan identifieras när de växt upp, vilket kan ge viktig information om det här hotade kattdjuret.

Tillsammans med kollegor från Snow leopard conservation foundation och Snow leopard trust, har Örjan Johansson, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), följt kattdjuren under flera år.

Att hitta vilda snöleoparder är svårt. Men efter flera dagars sökande kunde man hitta Daginas lya – en grotta i en smal ravin, högt upp på en bergssida.

"När hon var ute på jakt kunde vi undersöka ungarna och märka dem med chip så att de kan identifieras senare när de växt upp. Det krävdes både kunskap, envishet och en hel del tur för att hitta lyan", säger Örjan Johansson, enligt SLU:s sajt.

Forskarna hoppas nu på mycket ny kunskap om snöleoparden. Dessutom har de placerat ut fyra viltkameror, cirka två kilometer från lyan, där de hoppas kunna få bilder av Dagina och hennes ungar för att bland annat kunna följa hur många som överlever.

Dagina själv fångades för första gången på bild av en viltkamera 2009 när hon bara var några månader gammal.

Sedan 2017 klassas inte snöleoparden som starkt utrotningshotad längre, däremot anses arten fortfarande vara sårbar.

Referens: SLU