Psykiatrin

Psykiatrin öppnar för "självinläggning"

1:46 min

Patienter ska själva kunna lägga in sig på vårdavdelningen utan att träffa en läkare vid varje tillfälle.

– Det handlar om patienter med emotionell instabilitet, säger Gisela Åker enhetschef på psykiatrin i Karlskoga.

Under tre dygn - vid tre tillfällen i månaden - har individen möjlighet till självinläggning. Tanken är att de två vårdplatserna i Karlskoga ska räcka till hela regionen.