Skola

Malin utbildar lärare – i skogen

1:03 min

Förskolan Al Azhar i Vivalla har tagit hjälp av Örebro kommuns naturskola för att utbilda förskolepersonal.

– Förutom hälsovinsterna med att vara i friska luften, minns vi mera när vi är ute och får använda alla våra sinnen, säger läraren Malin Bideby från naturskolan.