En halv miljard i underskott för sjukvården i Örebro län

0:47 min

Det är fortsatt tufft för regionens ekonomi, det visar den senaste delårsrapporten som snart presenteras för regionstyrelsen.

Sjukvården beräknas nu gå minus med 500 miljoner kronor fram till årsskiftet, men flera andra nämnder går också med röda siffror.

Sammantaget beräknas ändå regionen gå plus med 60 miljoner för hela året, men det är alldeles för lite när året är slut - för att det ska kallas god ekonomisk hushållning. Vilket också lyfts fram i rapporten.

Sjukvården och flera andra nämnder jobbar redan med att ta fram besparingspaket för att komma till rätta med underskottet, men inget som närmar sig summorna i underskottet.