Vård

Känd läkare får kritik – la in patient utan grunder

En läkare i Örebro län som deltagit i flera tv-program får nu skarp kritik från Inspektionen för vård och omsorg.

En läkare i Örebro län som deltagit i flera tv-program får nu skarp kritik från Inspektionen för vård och omsorg.

Läkaren har vid flera tillfällen anmälts för att ha brustit i sin dokumentation och journalföring av 33 patienter. I flera fall saknas läkaranteckningar helt under en längre tid och i ett fall framgår det inte ens på vilka grunder som patienten är inlagd.

Läkaren svarar att det bland annat handlat om tidsbrist.

Ivos ansvarsnämnd ser mycket allvarligt på det inträffade och läkaren ska nu genomgå en treårig prövotid. Begås några misstag under den tiden kan läkarlegitimationen återkallas.