Politik

Förslaget: "Begränsa nämndemännens inflytande"

1:05 min

Liberalerna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna framför nu kritik mot dagens nämndemannasystem.

Örebroaren Johan Pehrson, som är gruppledare för Liberalerna, vill  begränsa nämndemannainflytandet till enbart förstainstanserna inom rättsväsendet.

– Vi anser att när det kommer till de fall som går upp i hovrätten så är det en tung juridisk fråga och då ska jurister ta ställning till frågan, säger han.

Men när det kommer till de lägre instanserna, så som tingsrätt och förvaltningsrätten, så vill man behålla nämndemannasystemet.

– Och ska man ha kvar nämdemannasystemet så ska inte partiboken inte vara en nödvändighet, säger Johan Pehrson.