Kollektivtrafik

För många tjuvåkare – kontrollanter löser inte problemet 

1:45 min

Varje månad tar länstrafiken i Örebro län i snitt 200 tjuvåkare, men de som åker utan att bli upptäckta är många fler.

200 stycken bussresenärer åker dit i snitt varje månad eftersom de saknar giltigt färdbevis. Trots att Länstrafiken anlitat kontrollanter så tycks antalet inte bli färre, och då är inte mörkertalet inräknat.

– Det är inte bra siffra. Fler borde betala för sig, den som inte köpt låter ju samhället betala för den biljetten, säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef.